Juridiska frågor berör oftast flera olika rättsområden. En bred kompetens är därför av vikt för att Du skall erhålla en fullgod rådgivning.

Vi på Juristcentrum har såväl kompetens som erfarenhet och
kan bl a hjälpa privatpersoner och företag med följande tjänster:

Arvskiften
Asylsrätt
Avtalsrätt
Bodelningar
Bolagsbildningar
Bouppteckningar
Brottmål
Deklarationer
Familjerätt
Fastighetsrätt
Fastighets- och Företagsöverlåtelser
Generationsskiften
Gåvohandlingar
Kompanjonavtal
Nyttjanderättsavtal
Samboavtal
Skatterätt
Testamenten
Tvistemål
Äktenskapsförord
Äktenskapsskillnader