Gerd Svensson
Advokat

Gerd Svensson har ett mångårigt förflutet från dåvarande Halmstads Sparbank där hon bl a arbetat som bankjurist. Efter att ha fullgjort notariemeritering hos Länsrätten i Halland startade hon 1993 Juristcentrum i Halmstad tillsammans med Rolf Åsberg.

Gerd Svensson sysslar bl a med familjerätt innefattande skilsmässor och vårdnadstvister.
Hon arbetar även med skadeståndsrätt och skatterätt men är inte heller främmande för att upprätta avtal exempelvis kompanjonavtal.

På fritiden jympar hon på Friskis & Svettis och umgås med sin familj och litet barnbarn.
 

 
 
 
 

Rolf Åsberg
Advokat, Halmstad
Språk: engelska

Sedan 1993 har Rolf varit verksam i Halmstad där han tillsammans med Gerd Svensson bildade Juristcentrum 1993.

Rolf sysslar med allmänjuridik med fastighetsrätt och asylrätt som sin speciella nisch.

På fritiden jympar Rolf med Friskis & Svettis och tar långpromenader med hunden samt träffar sina tre barnbarn så ofta som möjligt.